ટિલ્ટેબલ પોસ્ટ પાર્કિંગ લિફ્ટ

  • ટિલ્ટેબલ પોસ્ટ પાર્કિંગ લિફ્ટ

    ટિલ્ટેબલ પોસ્ટ પાર્કિંગ લિફ્ટ

    ટિલ્ટેબલ પોસ્ટ પાર્કિંગ લિફ્ટ હાઇડ્રોલિક ડ્રાઇવિંગ પદ્ધતિઓ અપનાવે છે, હાઇડ્રોલિક પંપ આઉટપુટ હાઇ પ્રેશર ઓઇલ કાર પાર્કિંગ બોર્ડને ઉપર અને નીચે ચલાવવા માટે હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરને દબાણ કરે છે, પાર્કિંગનો હેતુ હાંસલ કરે છે. જ્યારે કાર પાર્કિંગ બોર્ડ જમીન પર પાર્કિંગ સ્થળે આવે છે, ત્યારે વાહન દાખલ અથવા બહાર નીકળી શકે છે.

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો