ઇલેક્ટ્રિકલી ડ્રાઇવ સિઝર લિફ્ટ

  • Electrically Drive Scissor Lift

    ઇલેક્ટ્રિકલી ડ્રાઇવ સિઝર લિફ્ટ

    હાઇડ્રોલિક સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ સિઝર લિફ્ટ અને ઇલેક્ટ્રિકલી ડ્રાઇવ સિઝર લિફ્ટ વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે એક વ્હીલને ખસેડવા માટે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે, બીજો ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરે છે જે લિફ્ટને ખસેડવા માટે વ્હીલ પર ઇન્સ્ટોલ કરે છે.

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો